38636 - Κυρία, κυρία!

Ν. Λυγερός

Μ1: Κυρία, κυρία!

Μ2: Τι έγινε;

Μ1: Λάβαμε οδηγίες…

Μ2: Τι είναι πάλι, αυτό;

Μ1: Δεν είναι εντολές…

Μ3: Μοιάζουν με συμβουλές…

Μ2: Για να κάνουμε τι;

Μ1: Το γλυκό της αγάπης.

Μ4: Και ποιο είναι αυτό;

Μ2: Ούτω εγώ το ξέρω.

Μ1: Πρέπει πρώτα να βρούμε το κίτρινο και το λευκό.

Μ3: Το χρώμα του;

Μ2: Τι άλλο…

Μ4: Τα ασπράδια και οι κρόκοι…

Μ1: Πρώτα τα χωρίζουμε… ή μάλλον τα ξεχωρίζουμε.

Μ2: Γιατί;

Μ1: Για να ενωθούν.

Μ3: Και γιατί δεν τα βάζουμε μαζί στην αρχή.

Μ1: Διότι χρειάζεται δεσμός ζάχαρης.

Μ2: Θα ενωθούν με τη ζάχαρη.

Μ1: Όχι η ζάχαρη θα τους προσαρμόσει για να ενωθούν.

Μ2: Τι είναι πάλι τούτο;

Μ1: Η πλαστική της ζάχαρης.