38648 - Στη Σητεία

Ν. Λυγερός

Στη Σητεία
βρήκαμε
τα πρώτα στοιχεία
του Ερωτόκριτου
του Κορνάρου
λόγω φήμης
κι αρχίσαμε
να μιλούμε
για το έργο
του άλλου
αιώνα
που ακόμα
και τώρα
συνεχίζει
να εντυπωσιάζει
τον λαό
και τους διανοούμενους
επειδή
αγγίζει
την καρδιά
και το μυαλό
των ανθρώπων
που δεν ξεχνούν
την ιστορία
πριν την πολιορκία.