38682 - Η Μακεδονία

Ν. Λυγερός

Η Μακεδονία
είναι κτήμα
του Ελληνισμού
κι ο καθένας
που λέει
ότι είναι Έλληνας
πρέπει
να την προστατέψει
διότι
ο καθένας
είναι υπεύθυνος
για το μέλλον
αφού έζησε
το παρελθόν
της ιστορίας
έτσι
με στρατηγική
πρέπει
να πάρει
θέση
για να κάνει
το πρέπον
για τη συνέχεια.