3895 - Πράσινη γραμμή. Ligne verte.

Ν. Λυγερός

Feutre