3896 - Ανθρώπινα όρια. Limites humaines.

Ν. Λυγερός

Feutre