38991 - Το φως του Ελληνισμού

Ν. Λυγερός

Το φως του Ελληνισμού
πάντα νικά
το σκοτάδι
της βαρβαρότητας
όσο μαύρο
κι αν είναι
γι’ αυτό
και τώρα
πρόσεχε
κάθε κερί
που ανάβεις
διότι είναι
η ουσία
για όσους
πιστεύουν
στις αξίες
της ιστορίας
του Έθνους.