3900 - Καμπύλες του Αρχιμήδη. Courbes d’Archimède, Απόδειξη χωρίς λέξεις. Démonstration sans mot.

Ν. Λυγερός

Feutre