3903 - Κρυφή αγκαλιά. Accolade secrète.

Ν. Λυγερός

Fusain