39072 - Υπερκυβική Προετοιμασία. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)