39091 - Μοτίβα Μνημείου Δικαιωμάτων Ανθρωπότητας. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)