39122 - Βλέμμα Εξουσίας. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)