39174 - Η Μακεδονία

Ν. Λυγερός

Η Μακεδονία
δεν είναι μόνο
ένα σύμβολο
για τον Ελληνισμό
είναι και τρόπος σκέψης
για την συνέχεια
της πορείας μας
διότι χρειάζεται
υπερβάσεις
αφού τίποτα
δεν θα μας δοθεί
χωρίς αγώνα
διότι το σύστημα
μάς θεωρεί
δεδομένους
λόγω δόγματος
ενώ είμαστε
ελεύθεροι
και δίκαιοι
δίχως ενδοιασμούς
για το μέλλον.