39365 - Μετά τη Μακεδονία, o Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Λόγω του Προσυμφώνου και αυτής της απαράδεκτης πράξης που προσπαθεί να καταλήξει σε μία Συμφωνία, αναγκαζόμαστε ήδη να διευκρινίζουμε, ότι η Μακεδονία δεν είναι μόνο η βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους κι ότι έχει μία ιστορία που δεν μπορούν να σβήσουν σταλινικές προσεγγίσεις που θεωρούν ότι μόνο το παρόν, χωρίς το παρελθόν είναι ικανό να παράγει μέλλον. Βέβαια πρόκειται αποκλειστικά για σταλινικό μέλλον και τίποτα άλλο. Ο ΥπΕξ δεν προσπαθεί να εξυπηρετήσει ελληνικά συμφέροντα, ακολουθεί τις εντολές της ιδεολογίας του. Δεν τον απασχολεί το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός διαφωνεί μαζί του, διότι δεν πιστεύει στις αξίες της Δημοκρατίας. Το μόνο του θεμέλιο είναι η έννοια του κράτους χωρίς την ύπαρξη του Έθνους. Έτσι εξετάζει και την περίπτωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων. Είναι μόνο λόγω κοινής ιδεολογίας που έγινε η προσέγγιση, διότι είναι μόνο αυτή η προσέγγιση που εξασφαλίζει το πλαίσιο της αντίληψης του, αλλά βέβαια και το πλήγμα ενάντια του Ελληνισμού. Σπάνιοι είναι αυτοί που συνειδητοποίησαν ότι στην πολιτική τους αντίληψη, η Μακεδονία είναι μόνο ένα εργαλείο φθοράς για την επίθεση κατά του Ελληνισμού. Τόσες δεκαετίες προσπαθεί να ζήσει το κόκκινο θαύμα στην Ελλάδα. Αλλά η πατρίδα μας αντιστέκεται φυσιολογικά χωρίς να κάνει καμιά προσπάθεια, διότι είναι της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Έτσι με αυτή την διαπραγμάτευση, βρίσκει μια ευκαιρία να ενεργοποιεί την επίθεση του σταλινισμού ενάντια στον Ελληνισμό και άρχισε με τη Μακεδονία μας.