39370 - Νέα αποτυχία του Polisario στα Ηνωμένα Έθνη

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών αρνήθηκε να αναγνωρίσει έναν μη κυβερνητικό οργανισμό με έδρα στην Ελβετία, του οποίου ο σκοπός είναι να υποστηρίξει τις ενέργειες του Polisario. Αυτή η ΜΚΟ που ονομάζεται Διεθνές Γραφείο για τον Σεβασμό των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Δυτική Σαχάρα ιδρύθηκε το 2002 στη Γενεύη. Υπέβαλε αίτημα το 2010 στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών των ΜΚΟ με σκοπό να συμμετέχει στις συναντήσεις των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών. Μόνο μετά από μια εξέταση οχτώ χρόνων από τα μέλη της Επιτροπής αποδείχτηκε ότι αυτός ο οργανισμός δεν είχε σκοπό από το να επιτεθεί στην ακεραιότητα του Μαρόκο μέσω της υποστήριξης του από το Polisario και τις δραστηριότητές του. Έτσι η Επιτροπή απέρριψε το αίτημά του. Επίσης το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε ομόφωνα ενάντια στο αίτημα αυτής της ΜΚΟ. Πρόκειται για μία νέα αποτυχία για το Polisario που ήλπιζε μέσω αυτής της ΜΚΟ να παρεμβαίνει διαφορετικά στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήταν καλό για το Polisario να μην προσπαθεί να βρει τέτοιες αναποτελεσματικές συμμαχίες, γιατί καταλήγει να βλάπτει τις ίδιες του τις δράσεις. Δεν φτάνει να αναζητάς συμμάχους μικρής εμβέλειας για να προβάλλεις ένα σχέδιο ενάντια σε ένα Έθνος γιατί οι επιπτώσεις στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών είναι πολύ πιο σημαντικές από την άποψη του ρίσκου σε σχέση με την αρχική αποτυχία.