39462 - Στρατηγικές Κινήσεις. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)