395 - Οι στόχοι του ιδρύματος ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ

Ν. Λυγερός

Η αρχική ιδέα του ιδρύματος προήλθε από την ανάγκη διευκόλυνσης Κυπρίων στη διαδικασία προσωπικής προσφυγής. Και η βασική ιδέα είναι ότι μια μαζική και οργανωμένη προσφυγή έχει λιγότερο κόστος όσον αφορά στο οικονομικό και το δικηγορικό. Η κριτική μάζα του ιδρύματος επιτρέπει μια μοναδική ολική επαφή με δικηγορικά γραφεία, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει μια συνέχεια στη διαδικασία της προσφυγής που είναι εξ ορισμού μακρόχρονη. Η ύπαρξη του ιδρύματος προσφέρει μεγάλες δυνατότητες τόσο για το άτομο όσο και για την κυπριακή κοινωνία διότι αποτελεί έναν κρίκο σύνδεσης μεταξύ ατόμου και κράτους. Το κόστος μιας προσφυγής μπορεί να είναι ένα εμπόδιο και γι’ αυτό η μαζικοποίηση της προσφυγής σε συνδυασμό με τη δομή του ιδρύματος αποτελούν ισχυρά επιχειρήματα για τη μείωσή του.

Η λειτουργία του ιδρύματος είναι απλή. Σε κάθε άτομο που επέλεξε να κάνει μια προσφυγή κι έχει ανάγκη από οικονομική στήριξη, προσφέρει τη βοήθεια του. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά και γενικά έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητά από τον καθένα. Η προσφυγή μπορεί βέβαια να γίνει σε διαφορετικούς τομείς: μη απόλαυση περιουσίας, αποζημίωση, θέμα αγνοουμένου. Ο σκοπός του ιδρύματος είναι ανεξάρτητος από συγκεκριμένες προσφυγές και ειδικούς στόχους. Σημασία για το ίδρυμα δεν έχει το προσωπικό ενδιαφέρον του ατόμου μα η ύπαρξη της προσφυγής και η ανάγκη βοήθειας. Μ’ αυτόν τον τρόπο κάθε άτομο δεν είναι απομονωμένο σε μια περίπλοκη και μακρόχρονη διαδικασία. Κι ακόμα και οι έρευνες για προσωπικά στοιχεία γίνονται ευκολότερα μ’ ένα μαζικό και οργανωμένο σύστημα π.χ. πρόσφυγες μπορεί να είναι από το ίδιο χωριό ή άλλοι να έχουν περιουσίες στις ίδιες περιοχές ή αγνοούμενοι να ανήκουν στο ίδιο τάγμα…

Αν και το κυριότερο πλαίσιο δράσης είναι το θέμα των προσφυγών, το ίδρυμα ασχολείται και με τη στήριξη διαφόρων προσωπικών πρωτοβουλιών προς όφελος του κοινωνικού και πολιτιστικού στοιχείου του κυπριακού λαού. Η λειτουργικότητα του συστήματος είναι θελητά μια ανοιχτή δομή για να προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία δράσης. Διότι η ανάπτυξη της κυπριακής δημιουργίας σ’ ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι από μόνη της ένας στόχος. Αυτό το πλαίσιο αποτελείται από τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τομέα (ειδικές ανάγκες ενός σχολείου, ειδικά μαθήματα σ’ ένα λύκειο, σεμινάρια,…), τον καλλιτεχνικό τομέα (καταγραφή παραδοσιακού υλικού, θεατρικά έργα,…), τον ιστορικό τομέα (μουσεία, εκθέσεις,…), τον γλωσσικό τομέα (λεξικά, γραμματική, κυπριακά έργα…) κλπ.

Τελικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι στόχοι του ιδρύματος ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ δεν είναι μόνο ανθρωπιστικοί, μα απλώς ανθρώπινοι. Σε μια κοινωνία όπου όλα είναι θέμα δύναμης και οικονομίας πρέπει να προωθηθεί το ανθρώπινο στοιχείο. Πρέπει πρώτα να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα κι ύστερα όταν οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να προωθήσουμε τις δημιουργίες τους και τις διαφορές τους, πράγματα τα οποία αποτελούν τα μόνα πλούτη μιας ανθρωπότητας που θα υπάρξει μόνο και μόνο χάρη στη νοημοσύνη του αλτρουισμού.