39510 - Η νέα συμφωνία Κύπρου Αιγύπτου για τον αγωγό φυσικού αερίου

Ν. Λυγερός

Η νέα συμφωνία της Κύπρου με την Αίγυπτο για τον αγωγό φυσικού αερίου που έχει και την απαραίτητη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υλοποίηση της ενδιάμεσης οδού για το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου. Αποτελεί μία νέα επιτυχία που ενισχύει το συμμαχικό πλαίσιο με την Αίγυπτο αλλά και για το θέμα του τριπλού σημείου επαφής, όπου εμπλέκεται και η Ελλάδα σε γεωπολιτικό επίπεδο αλλά και γεωοικονομικό, αφού θα έχει επιπτώσεις και για τον αγωγό East Med που είναι στρατηγικής σημασίας. Το άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι πρόκειται για μία διακρατική συμφωνία που ξεπερνά τα κοινοτικά θέματα. Έτσι αποτελεί μία αποτελεσματική απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας. Δείχνει με έμπρακτο τρόπο ότι η Αίγυπτος λειτουργεί καταλυτικά σε αυτή τη σχέση και ότι οι δύο χώρες έχουν πια κοινά συμφέροντα, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε γεωστρατηγικό επίπεδο. Η Κύπρος με αυτή τη συμφωνία αποκτά έναν ενεργειακό σύμμαχο που έχει έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό και πολιτικά και τεχνολογικά. Έτσι η θέση της Κύπρου αναβαθμίζεται και μπορεί τώρα το νησί να δει διαφορετικά την Ανατολική Μεσόγειο και τη διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.