39524 - Μουσείο της Δήλου. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)