39560 - Νοητικά Σχήματα Μακεδονίας. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)