39632 - Πολυκυκλικό Σχήμα. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)