Από το Σκάκι στην Βυζαντινή Σκακιέρα

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks / Videos

Μάθημα του Ν. Λυγερού με θέμα: “Από το Σκάκι στην Βυζαντινή Σκακιέρα”. Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως. 11/06/2015 –