39947 - Δεκακαινοτόμος

Ν. Λυγερός

Δεν επαρκούσε η ταχύτητα
για το θέμα της σκέψης
διότι η βαθύτητα
απαιτούσε και βραδύτητα
για να σπάσει τους κώδικες
και να βρει τη λύση.
Υπήρχαν και προβλήματα
που απαιτούσαν υπολογιστική ισχύ
και δεν μπορούσε κάποιος
να μειώσει το μέγεθος αυτό.
Το είχε εξερευνήσει
με πολλά προβλήματα του Erdős
αλλά και με την απαρίθμηση
των συνόλων μερικής διάταξης.
Ένας γραμμικός πολλαπλασιαστής
δεν άλλαζε ουσιαστικά την επίλυση
έπρεπε να βρεθεί
μια άλλη προσέγγιση
μια καινοτομία.
Αλλά τι θα γινόταν αν κάποιος
εύρισκε δεκακαινοτομία για κάθε νέα;
Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε
όχι μόνο τον Gauss
αλλά και τον Tesla
που είχε περισσότερες
από 900 ευρεσιτεχνίες.
Δεν ήταν απλώς
μια ποσοτική διαφορά
αλλά και ποιοτική.
Ο δεκακαινοτόμος δεν θα ήταν
μόνο και μόνο το πολλαπλάσιο
διότι η κλίμακά του
δεν θα ήταν γραμμική
και θα ακολουθούσε το μοντέλο
της υπερβολικής ιεραρχίας.
Άλλο να κάνεις πολλές φορές
το ίδιο πράγμα
κι άλλο να κάνεις συνεχώς
διαφορετικά.
Δεν θα ήταν τεχνίτης
σαν υπολογιστής
αλλά καλλιτέχνης
ως υπερδομή.