39978 - Θεμελιακή Διαφορά. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)