40001 - Δεν θέλω

Ν. Λυγερός

Δεν θέλω
να παραμείνω
στο σκοτάδι
θέλω κι εγώ
να κουβαλήσω
τη σκιά μου
μπροστά στο φως
για να του δώσω
λόγο να υπάρχει
αφού δίνει
ζωή
σε όλους μας
κι εγώ
αναζητώ
να είμαι
δίπλα
σε αυτό
που δεν μπορεί
να βρίσκεται
ποτέ
μακριά μου.