40004 - Παλινδρομικές Παρατηρήσεις. (Dessin).

Ν. Λυγερός

(Dessin)