40020 - Συνεργατικότητα σε Αναγνωρίσεις Γενοκτονιών

Ν. Λυγερός

Εθνικές Αυτοαναγνωρίσεις Γενοκτονιών.

Οι πέντε έχουν πετύχει μια αναγνώριση.

Εθνικές Αναγνωρίσεις Γενοκτονιών.

Οι πέντε έχουν πετύχει πέντε αναγνωρίσεις.

Και μόνο των άλλων, τέσσερις.