40050 - Αναφορά του Lemkin στους Αρμένιους και Έλληνες

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Question : Placez-vous dans le cadre du génocide les actes perpétrés sous l’occupation allemande ?

Ερώτηση: Τοποθετείτε στο πλαίσιο της γενοκτονίας τις πράξεις που διαπράχθηκαν υπό γερμανική κατοχή;

Lemkin : Les cas auxquels vous faites allusion sont en général connus maintenant, mais pourquoi oublions-nous les massacres des Arméniens et des Grecs ? Et que dire des pogroms de la Russie tsariste, de la Roumanie, et de la Hongrie ? Nous pourrions aligner ainsi un grand nombre de pays où les actes de génocide furent accomplis, non seulement dans la période obscure du Moyen-Age mais aussi pendant les Temps modernes.

Λέμκιν: Οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεστε είναι γενικά γνωστές τώρα, αλλά γιατί να ξεχάσουμε τα μακελιά των Αρμενίων και Ελλήνων; Και τι να πούμε για τα πογκρόμ της Τσαρικής Ρωσίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας; Θα μπορούσαμε να βάλουμε στη σειρά με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο αριθμό κρατών όπου οι πράξεις γενοκτονίας έγιναν όχι μόνο στη σκοτεινή περίοδο του Μεσαίωνα αλλά και στη διάρκεια της Νεότερης Εποχής.