40064 - Κοίταξε

Ν. Λυγερός

Κοίταξε
τον χάρτη
της Ελλάδας
με όλα
τα Συλλαλητήρια
που έγιναν
για το όνομα
της Μακεδονίας
και δες
πως ο καθένας
έκανε το καθήκον
σε αυτόν
τον αγώνα
κι αν ξέρεις
άλλους
που δεν τόλμησαν
ακόμα
πες τους
ότι δεν είναι αργά
κι ότι θα υπάρξουν
και άλλα
που θα γίνουν
χάρη σε αυτούς.