40087 - Η ΑΟΖ της Μακεδονίας

Ν. Λυγερός

Αν μερικοί δεν μπορούν να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η ΑΟΖ για την Μακεδονία, ας την ονομάσουν τοπικά ΑΟΖ της Μακεδονίας και να αναρωτηθούν μετά γιατί υπάρχει το Άρθρο 13 που βασίζεται πάνω στο Άρθρο 18 στο προσύμφωνο που υπέγραψε ο ΥπEξ με τα Σκόπια και γιατί δίνουμε πρόσβαση σε αυτή για θέματα αλιείας ενώ δεν έχει γίνει το ίδιο μεταξύ Αλβανίας και Σκοπίων αλλά και μεταξύ Βουλγαρίας και Σκοπίων, ενώ υπάρχουν οι ανάλογες μειονότητες στα Σκόπια. Γιατί η κυβέρνηση θέλει να ξεπουλήσει την ΑΟΖ της Μακεδονίας ενώ δεν έχει γίνει καν η θέσπιση της Ελληνικής ΑΟΖ. Γιατί μια τέτοια εμμονή σε πολιτικό επίπεδο; Άλλωστε δεν έχουμε ακόμα αρχίσει την αξιοποίηση της Ελληνικής ΑΟΖ, γιατί λοιπόν να θέλουμε να παραχωρήσουμε από πριν δικαιώματα στα Σκόπια. Έτσι όταν μιλάμε για τα δικαιώματα της Μακεδονίας να μην ξεχνούμε και την ΑΟΖ της. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε ν’ αντιληφθούμε ότι τα Σκόπια δεν είναι καν συγκρίσιμα με την Μακεδονία πόσο μάλλον με όλη την Ελλάδα. Η συστηματική υποβάθμιση της Μακεδονίας ανήκει στην πολιτική της ισοπέδωσης που έχει μέσα της η σταλινική προσέγγιση διότι δεν δίνει σημασία στην ιστορία και στα Έθνη αλλά εξετάζει μόνο και μόνο τη γεωγραφία και τους κατοίκους, τους οποίους βέβαια μπορεί να μετακινήσει χωρίς να ζητήσει καμία άδεια σε κανένα. Με το προσύμφωνο η Μακεδονία δεν θα χάσει μόνο εμπορικά δικαιώματα αλλά και ουσιαστικά. Η αντίστασή μας δεν αφορά μόνο τον τόπο αλλά και το μέλλον όλης της βόρειας περιοχής της Ελλάδας άρα ας μην ξεχάσουμε καμία παράμετρο σε αυτόν τον εθνικό αγώνα.