40169 - Βάπτισμα πυρός

Ν. Λυγερός

Βάπτισμα πυρός
για το όνομα
της Μακεδονίας
έγινε τώρα
επειδή
η εξουσία
δεν σέβεται
τον λαό
και την ιστορία
άρα ο καθένας μας
έχει την αποστολή
ν’ αντισταθεί
διότι αυτός
ο αγώνας
δεν γίνεται
μόνο για το παρελθόν
αλλά
και για το μέλλον
του Ελληνισμού.