40228 - Ο ελεύθερος Πόντιος. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)