40282 - Χριστιανικά Διαγράμματα. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)