40346 - Η αναγκαία θυσία. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)