40355 - Θεμελιακές Ιστορικές Συνθήκες. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)