40461 - Ο Charles έφυγε

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Ο Charles έφυγε
μετά από 94 ανοίξεις
μιας εξαιρετικής ζωής
όπου είχε περάσει
όλες τις δυσκολίες
για να περιγράψει
χάρη στη φωνή του
τον ποιητικό του κόσμο
στις κοινωνίες
τις τόσο αδιάφορες
στον πόνο
της Ανθρωπότητας
και να μεταμορφώσει
τους αθώους
σε Δίκαιους
χωρίς ποτέ
να γονατίζει
απέναντι στη βαρβαρότητα
και την αδικία.

Close Menu