Διάλεξη: Στρατηγικός ζεόλιθος και ανάπτυξη Αμαρίου

Ν. Λυγερός

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: “Στρατηγικός ζεόλιθος και ανάπτυξη Αμαρίου”. Δημαρχείο Αμαρίου, Κρήτη. Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015, ώρα: 18.00 –