40555 - Το ντουντούκ

Ν. Λυγερός

Το ντουντούκ
ακούστηκε
στον χαιρετισμό
του Αζναβούρ
για να φανεί
ο κύκλος
ενός έπους
που άρχισε
μετά τη γενοκτονία
των Αρμενίων
για να καταλήξει
στην καρδιά
των ανθρώπων
που παλεύουν
ενάντια στη βαρβαρότητα
επειδή αγαπούν
την Ανθρωπότητα.
Άξιος!