40602 - Για τα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Εδώ στην Νέα Υόρκη, πιο κοντά από τα Ηνωμένα Έθνη δεν γίνεται, αποφασίσαμε να έρθουμε και πάλι για να εκτελέσουμε μια αποστολή που αφορά τα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας με έναν έμμεσο τρόπο και τα Δικαιώματα των Εθνών με άμεσο τρόπο διότι αλλιώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά και δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά που θέλει η Ανθρωπότητα, δηλαδή την προστασία των αθώων από τη βαρβαρότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν που επανερχόμαστε για να πούμε τα ίδια, με τον ίδιο τρόπο και πάντα για τους ίδιους ανθρώπους.

New York, 08/10/2018

https://