40635 - Σκοπιανό στα Ηνωμένα Έθνη

Ν. Λυγερός

Μπροστά στα Ηνωμένα Έθνη η σκέψη όσο αφορά το Σκοπιανό έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια ολιστική προσέγγιση για αυτή την επίλυση και ότι δεν μπορεί να είναι απλώς μια τοπική λύση. Χρίζεται ανθεκτικότητα, στρατηγική, την ανατροπή του προσυμφώνου το οποίο είναι απαράδεκτο και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο έτσι ώστε να έχουμε μια συμφωνία η οποία να είναι αμοιβαία, να έχει νόημα, να μπορεί να λειτουργήσει στρατηγικά, να σέβεται την ιστορία και πάνω απ’ όλα να κοιτάζει σε αυτό το χώρο τα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας να εφαρμόζονται επί του πρακτέου.

Νέα Υόρκη, 10/10/2018

https://