40644 - Οι εικονοκλάστες του Ελληνισμού

Ν. Λυγερός

Στο πλαίσιο του σκοπιανού πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση μεταξύ λαών. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε κάτι το διαφορετικό, δεν έχουμε μία αντιπαράθεση πάνω σε ένα θέμα ιστορικό αντιθέτως έχουμε άτομα που δεν πιστεύουν στην ιστορία και από τις δύο πλευρές και θεωρούν ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα με μία γεωγραφική προσέγγιση σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Πιο βαθιά ανακαλύπτουμε ότι πρόκειται για εικονοκλάστες του Ελληνισμού, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή η οντότητα επειδή σχετίζεται με τον Χρόνο και την ιστορία είναι επικίνδυνη για την ιδεολογία τους αφού προβλέπει την ύπαρξη Ηρώων και θυσιών. Οι εικονοκλάστες του Ελληνισμού είναι μία ιδεολογία η οποία έχει ως στόχο να αφοπλίσει πρώτον τον Ελληνισμό και στη συνέχεια να τον αφανίσει από μία περιοχή, έτσι ώστε να επιβάλει την βάρβαρη θρησκεία της, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από τη συντήρηση του παρόντος χωρίς να υπάρχει πλαίσιο για το παρελθόν και το μέλλον, επειδή το μόνο που έχει σημασία είναι η κυριαρχία της ιδεολογίας. Η εικονομαχία ήταν το χειρότερο πλήγμα που έχει υποστεί η πίστη μας και όμως τα κατάφεραμε. Και τώρα ζούμε κάτι το ανάλογο το οποίο είναι ένα πλήγμα εναντίον του Ελληνισμού αλλά θα είμαστε εδώ ακόμα και μετά.