40646 - Στην καρδιά της Αμερικής

Ν. Λυγερός

Στο Καπιτώλιο στην καρδιά της Αμερικής, της επίσημης Αμερικής, νιώθουμε ότι υπάρχει και μια ευθύνη για τα πράγματα που δημιουργούνται στον κόσμο, μετά από φάσεις κι εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει μόνο ο χώρος υπάρχει και ο Χρόνος. Μπορεί να είναι μια χώρα που είναι πρόσφατη στην ιστορία της Ανθρωπότητας αλλά εμπλέκεται τώρα σε πολλά σημεία του χωροχρόνου, κι άμα εξετάσουμε χρονοστρατηγικά τη δράση της καταλαβαίνουμε ότι έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι η εμβέλειά της προέρχεται από το γεγονός ότι ενσωματώνει στοιχεία του παρελθόντος.

Washington, DC, 12/10/2018

https://