40670 - ‘Οταν αφαιρείς

Ν. Λυγερός

Όταν αφαιρείς
το Βυζάντιο
από τον Ελληνισμό
αφαιρείς
έντεκα αιώνες
από την ιστορία μας
τίποτα λιγότερο
γι’ αυτό σκέψου
ότι δεν υπάρχει
καμιά αναφορά
γι αυτόν
τον πολιτισμό
μέσα στο προσύμφωνο
της βαρβαρότητας
για να μπορούν
να το αρπάξουν
στη συνέχεια
αν περάσει.