40717 - Διάγραμμα Εξάρτησης Προσυμφώνου. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)