40754 - Βαλκανικές Κινήσεις. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)