4081 - Ο Abel ο 5ος άγνωστος

Ν. Λυγερός

Ποιος ήθελε να μάθει για τον Abel;
Οι μαθηματικοί μπορεί…
Οι άνθρωποι σίγουρα…
Και οι μαθηματικοί είναι άνθρωποι
όπως έλεγε ο 5ος άγνωστος.
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε
ότι η πατσαβούρα η κοινωνία τα σβήνει όλα.
Και τα σχολεία δεν ξέρουν.
Οι μαθητές όμως;
Μόνο οι εργασίες μπορούν να βοηθήσουν.
Αυτό είναι το μάθημα
το μόνο.
Αλλιώς δεν θα μάθουν ποτέ για τον 6ο.