40863 - Αγάπη Ανθρωπότητας. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)