40884 - Με τα βήματα

Ν. Λυγερός

Με τα βήματα
του Ελληνισμού
βλέπεις
τις γυναίκες
της Αλεξάνδρειας
να χορεύουν
με αξιοπρέπεια
ενώ υπάρχουν
άντρες
που δεν μπορούν
να σταθούν
ακίνητοι
όταν υπάρχει
ανάγκη
για αντίσταση
για το όνομα
της Μακεδονίας
γι’ αυτό
μην κοιτάς
πίσω
και προχώρα.