41020 - Δείχνοντας

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Δείχνοντας
το εσωτερικό
με τρόπο
φυσικό
χωρίς να θέτεις
ερωτήσεις
δείχνεις
την συνεννόηση
που υπάρχει
ανάμεσα
στην εμπάθεια
και στον αυθορμητισμό
τον ανθρώπινο
έτσι
εμπλουτίζεις
την ύπαρξη
μιας ουσίας
που ήταν
ακόμα
άγνωστη
πριν
από αυτήν την συνάντηση
μέσα στην ιστορία
της Ανθρωπότητας.