41029 - Ίχνος Βλέμματος. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)