41161 - Πολυκυκλική Μνημοσύνη. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)